15. setkání 27.6.2016

Na posledním setkání před prázdninami nás svou přítomností potěšila paní doktorka Klára Hájková se svými dětmi. 


„Diabetes včera, dnes a zítra“ jsme probrali ze všech úhlů a tématem bylo taktéž cestování, letní dovolená, specifika kompenzace diabetu o prázdninách. Děti si vyrobily veselé chobotničky a poté se rovněž zapojily do debaty, kdy jsme si vyměňovali zkušenosti se změnami režimu dne během dovolené u moře, na sportovním soustředění a jiných prázdninových pobytech.