Tipy na cestování

Cukrovka není překážkou v cestování, jen je potřeba pečlivě sbalit všechny potřeby spojené s cukrovkou, mít kvalitně vybavenou cestovní lékárničku a zjistit si předem dostupnost zdravotní péče v místě pobytu.

Běžné zdravotní problémy jako průjem, zvracení, horečka, mohou pro diabetika znamenat závažné komplikace. Základní léčebná opatření pro tyto případy bychom měli znát určitě ještě před vycestováním.

Velmi důležité je dostatečné pojištění léčebných výloh. Ověřte si typ a výši sjednaného pojištění (úraz, hospitalizace, zubní ošetření, doprava do nemocnice, přeprava do vlasti apod.)

Nezapomeňte si vzít telefonní kontakt na pojišťovnu, se kterou máte sjednané cestovní pojištění. Významná je také znalost časového posunu, postupné převedení dávek inzulínu zkonzultujte předem se svým diabetologem.

Informujte se o charakteru kuchyně i z hlediska hygienické úrovně země. Mějte s sebou rezervní jídlo ve formě trvanlivých potravin obsahujících sacharidy, např. suchary, tyčinky, ovocné pyré v tubě, apod.

Pokud volíte cestování letadlem, veškeré potřeby pro léčbu diabetu mějte v příručním zavazadle. Náhradní inzulín i rezervní pero umístěte do jiného příručního zavazadla pro případ, že byste některé zavazadlo ztratili. Nízká teplota v zavazadlovém prostoru letadla by inzulín zničila!

Inzulín (v perech a ani rezervní) nikdy nenechávejte v autě a na místech, kde může dojít k extrémním teplotám!  Také glukometr může být v extrémních teplotách nefunkční.

Z důvodu bezpečnostních opatření budeme při kontrole potřebovat doklad od svého diabetologa o nemoci a nutném užívání inzulínu a jeho aplikaci v průběhu letu na palubě, a to i v anglickém jazyce (příp. i v jiném jazyce dle destinace).

Zvláště důležitá je informace o přístrojích, které si bereme na palubu, tedy dávkovacím peru, inzulínové pumpě, glukometru a dalším spotřebním materiálu.

Inzulínovou pumpu během kontroly neodpojujte a nedávejte k ostatním příručním zavazadlům na pás rentgenového zařízení. Kontrolnímu pracovníkovi vysvětlete, že pumpu odpojit nemůžete, jelikož ji musíte mít připojenou k tělu.
Náhradní inzulín i všechny ostatní léky mějte v originálním balení.

Před aplikací inzulínu či měřením glykémie na palubě nejdříve informujte obsluhující personál letadla, abyste nevyvolali mezi spolucestujícími zbytečnou paniku.

Průkaz diabetika je dobré nosit stále s sebou, ulehčuje komunikaci se zdravotníky při veškerých zdravotních komplikacích. Také doklad o pojištění a kontaktní telefon a adresu na svého diabetologa noste stále při sobě.

 

Cestovní lékárnička (DOC ke stažení)
Seznam potřeb pro cestování – INZULÍNOVÁ PUMPA (DOC ke stažení)
Seznam potřeb pro cestování – INZULÍNOVÁ PERA (DOC ke stažení)
Potvrzení o zdravotním stavu do letadla (DOC ke stažení)