8. setkání 23.11.2015

Na listopadovém setkání ViaDia jsme zahájili cyklus besed s paní psycholožkou Mgr. Jiřinou Juřičkovou. Prvním, velmi žádaným, tématem bylo: „Specifická náročnost tohoto onemocnění v dlouhodobé perspektivě aneb neustálá pohotovost 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jak to zvládnout a nezbláznit se z toho, že ta starost nekončí.“

Potěšila nás hojná účast, přivítali jsme i mimobrněnské maminky a oceňujeme i přítomnost několika tatínků.  V následujících měsících se můžete těšit na další zajímavá psychologická témata, týkající se problematiky péče o dítě s chronickým onemocněním.