27. setkání: 30.10.2017

Pro zájem zejména nových členů jsme zorganizovali besedu na téma Zdravá a vyvážená strava diabetických dětí.