22. setkání: 27. března 2017

Březnová přednáška se týkala nástupu dítěte s DM do nového školního zařízení. 


Vytýčily jsme povinnosti rodičů při předání dítěte, povinnosti učitelů po jeho převzetí a také dovednosti, které by měly naše děti při nástupu do MŠ, ZŠ zvládat. Doporučili jsme postupy pro edukaci pedagogů i pro komunikaci se školní jídelnou. Důležitým bodem byl i vliv kolektivu na celkový vývoj dítěte, šikana a školní fobie.