14. setkání 30.5.2016

Tentokrát trochu jinak… „Hlavní slovo mají rodiče“ aneb otevřená diskuse o péči o diabetické dítě z pohledu rodičů či prarodičů. 


V úvodu jsme se seznámili s publikací „Cukrovky se nebojíme – 2016“, které vydalo SRPDD. Navázali jsme článkem „Čím je sdružení důležité i pro moje dítě“ a řešili jsme, co bychom od sdružení potřebovali, v čem nám může ještě pomoci. Dále jsme se informovali o podmínkách čerpání příspěvku na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP. Z časopisu DIAstyl jsme si přečetli zajímavosti a novinky z oblasti diabetu. Děti ve výtvarné dílničce vykouzlily roztomilé čápy a žabky.

14. setkání 30.5.2016