11. setkání 22.2.2016

Na únorovém setkání jsme v klubu přivítali MUDr. Marii Pejchlovou, lékařku z Dětské nemocnice FN Brno, která si pro nás připravila přednášku na téma Diabetická ketoacidóza, strašáka nás všech rodičů diabetických dětí.


Po objasnění důležitých postupů a zásad při prevenci i během akutních potíží následovala volná debata, týkající se komplikací zejména během nemocí dětí.

V závěru klubového setkání jsme členy informovali o letním diatáboru pro děti a rodiče. Bližší informace najdete v sekci Diatábor.