10. setkání 25.1.2016

Nový rok ve ViaDia jsme zahájili psychologickou přednáškou Diabetes a jednotlivá věková období dítěte“- 1. část, kterou vedla paní Mgr. Jiřina Juřičková. 


 

Obsahem přednášky byly tyto stěžejní body:

- co nejvíce potřebuje kojenec, batole, školák (období puberty budeme věnovat samostatnou přednášku)

- jak s dětmi o nemoci mluvit, jak je podporovat a vycházet vstříc jejich potřebám

- a nedovolit nemoci komplikovat zdravý psychický vývoj dítěte